Produccions de centres educatius

La inscripció de produccions audiovisuals de centres docents al Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT) està oberta fins el 22 de març de 2020.

Adreçat a l’alumnat d’infantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria, en qualsevol modalitat i temàtica, a títol individual o col·lectiu. Cal el vistiplau del centre i la responsabilitat d’un professor o professora que n’hagi fet el seguiment, en el benentès que els treballs no poden superar els 10′ i que s’han d’haver elaborat pels i per les alumnes i/o amb la seva participació. [+]